Sla het navigatiegedeelte over

Praktische informatie

 • Wen- en ruilbeleid peuterspeelschool

  Het wen- en ruilbeleid voor onze peuterspeelschool

 • Oudercommissie

  Het oudercommissie regelement

 • Vakantierooster Haarlem Effect 2022/2023

 • GGD inspectierapporten

  Bekijk hier de inspectierapporten op de site van het Landelijk Register Kinderopvang.

 • Algemene Voorwaarden

  Algemene voorwaarden kinderopvang en peuterspeelzalen.

 • Pedagogisch beleidsplan

  Pedagogisch beleidsplan

 • Pedagogisch werkplan

  Pedagogisch Werkplan De Egelantier

 • VVE Ouderbeleid 2021

  VVE Ouderbeleid 2021

 • Protocol Zorgkinderen

  Protocol Zorgkinderen

 • Beleidsplan veiligheid en gezondheid

  Beleidsplan veiligheid en gezondheid

 • Protocol klachtenbehandeling peuterspeelzalen

  Protocol klachtenbehandeling peuterspeelzalen